Αναζήτηση:

Γραμμικό Σχέδιο 2013

02 Sep 2013Γραμμικό Σχέδιο

To Θέμα στο Γραμμικό Σχέδιο φέτος (2013) ήταν ιδιόμορφο.

Το ποσοστό βαθμολογιών πάνω από 15 ήταν 43,18.  Στα Εικαστικά Εργαστήρια «Προβίδα» το ποσοστό με βαθμολογία πάνω από 15 ήταν  94,3.

Το ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση ήταν 24,6. Στα Εικαστικά Εργαστήρια «Προβίδα» το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 0