Γιώργος Παχής - Εικαστικό Κέντρο, Τρίκαλα
Αναζήτηση: