Καραγκούνη Αγγελική - Εικαστικό Κέντρο, Τρίκαλα
Αναζήτηση: