Ελεύθερο Σχέδιο - Εικαστικό Κέντρο, Τρίκαλα
Αναζήτηση:

Ελεύθερο Σχέδιο

Ελεύθερο ΣχέδιοIMGP7194

 

Το Ελεύθερο Σχέδιο είναι ένα από τα ειδικά μαθήματα για την εισαγωγή στις σχολές Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως στην Αρχιτεκτονική, και στις σχολές Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως στα τμήματα: Διακόσμησης, Γραφιστικής, Συν τήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, Φωτογραφίας και Γραφικών Τεχνών.

H εξέταση στo ελεύθερo σχέδιo περιλαμβάvει ελεύθερη σχεδίαση αvτικειμέvωv, πoυ τoπoθετoύvται πάvω σε βάθρo και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικαvότητας των υπoψηφίων vα απoδίδουν και vα εκφράζουν τα χαρακτηριστικά, γραφικά και μoρφικά γvωρίσματα τoυ θέματoς, πoυ δίνονται για σχεδίαση.

Η διάρκεια εξέτασης των ειδικών μαθημάτων σχεδίου είναι 6 ώρες.

Ο συντελεστής των ειδικών μαθημάτων, είναι υψηλός, και ως εκ τούτου η εισαγωγή πολλών υποψηφίων βασίζεται στην υψηλή βαθμολογία που σημείωσαν στην ειδική εξέταση του ελευθέρου και γραμμικού σχεδίου, παρά την απόδοσή τους στα υπόλοιπα μαθήματα.

eleythero-sxedio-kopelaελευθερο

Η διδασκαλία του Σχεδίου, πέρα από την προσωπική άσκηση στηρίζεται σε κάποιες σταθερές βάσεις, οι οποίες εάν εφαρμοστούν δημιουργικά μπορούν να παράγουν ένα άρτιο σχέδιο. Στην αρχή, μελετάμε το θέμα σε γενικές γραμμές, παραλείποντας τις λεπτομέρειες, προσπαθώντας να το τοποθετούμε μέσα στο χαρτί. Στη συνέχεια, περνάμε σιγά-σιγά στα γενικά σχήματα, και στην απεικόνιση της σύνθεσης, με έμφαση στις αναλογίες της.

Κάθε σχέδιο είναι καλό να έχει την εσωτερική του λογική, να είναι άμεσα αναγνώσιμο και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς πλεονασμούς, χάσματα και ασάφειες. Το σχέδιο λοιπόν διακρίνεται από επιλεκτικότητα. Αξιοποιεί τα δομικά και μορφολογικά στοιχεία που εξυπηρετούν το στόχο του και απορρίπτει κάθε περιττό που δημιουργεί τη σύγχυση. Επίσης, σημαντική είναι η ιεραρχία των στοιχείων της σύνθεσης στο χώρο, όπου ένα στοιχείο πρωτεύον τονίζεται και προβάλλεται ενώ ένα δευτερεύον υποβαθμίζεται τονικά.

Πιο συγκεκριμένα, η βαρύτητα που δίνεται στην αξιολόγηση στις Πανελλήνιες Εξετάσεις έχει ως εξής:

  1. Αρμονική απεικόνιση του θέματος στον καθορισμένο χώρο σχεδίασης. Με τις λέξεις «αρμονική απεικόνιση» εννοούμε το μέγεθος και τη θέση των αντικειμένων μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια. (35 μονάδες)
  2. Σχεδιαστική απόδοση των αναλογιών των αντικειμένων της σύνθεσης καθώς και των σχημάτων που προκύπτουν από τα αντικείμενα (κενά και πλήρη). (35 μονάδες)
  3. Τονική απόδοση των φωτεινών και σκιερών επιφανειών που συνθέτουν το σύνολο του θέματος. (20 μονάδες)
  4. Ποιότητα απεικόνισης του θέματος. (10 μονάδες)

Εγγραφές καθημερινά; 9.00-14.00 και 17.30-21.00

Πληροφορίες : Καθημερινά στο χώρο των εργαστηρίων ή στο τηλ. 24310 28178

Εκδηλώστε ενδιαφέρον

IMGP6161IMGP7197ελευθερο σχεδιοελευθερο σχεδιοελευθερο σχεδιοελευθερο σχεδιοergast3ergast9ergast8ergast7ergast6ergast5ergast3ergast2ergastελευθρο σχεδιο

Σχετικά νέα από το blog

Περισσότερα στο blog